HÃY CÙNG NHAU DI XA HƠN

JUMP đang xây dựng tương lai của thế giới.

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho cuộc sống tốt hơn, công bằng hơn.

Bạn có thể giúp chúng tôi làm điều đó.

Việc làm đang tuyển

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phối hợp với các thành viên trong team để thiết kế, triển khai, tối ưu; những chức năng của sản phẩm hiện tại. 

YÊU CẦU:
Không yêu cầu bằng cấp
Từ 3 năm kinh nghiệm phát triển web application
Kinh nghiệm dùng ReactJS, NodeJS, Typescript, NextJS, MySQL, Redis
Có kinh nghiệm làm việc với Mysql, Github, Google Map api.
Có khả năng tối ưu hóa performance, tối ưu code, design pattern
Có kiến thức về API, thiết kế xây dựng API, Rest API, Socket.io 
Có kinh nghiệm với Framework : Next.js, NestJS

QUYỀN LỢI:
Có thể làm việc Online remote, Freelance.
Thời gian làm việc tự do
Được nhận mức thù lao ngay sau khi hoàn thành task.
Được tham gia làm việc và dẫn dắt bởi đội ngũ. 
Trực tiếp tham gia vào các dự án cho sản phẩm công nghệ
.
Nhận cổ phần sáng lập nếu có mong muốn đóng góp lâu dài để công ty phát triển. 

QUY TRÌNH LÀM VIỆC:
1. [JUMP] Cho biết yêu cầu -> 2. [Bạn] Nhận yêu cầu task -> 3. [Bạn] Estimate và cho biết chi phí hoàn thành task -> 4. [JUMP] Xem và đồng ý chi phí -> 5. [Bạn] Bắt đầu làm việc -> 6. [Gửi] Thông báo status và 01 Version test cho QC sau 2 hoặc 3 ngày hoặc khi bạn thấy sẵn sàng -> 7. [JUMP] Sau khi hoàn thành test không còn bugs -> 8. [JUMP] Thanh toán ngay sau khi hoàn thành task (Trong 1 hoặc 2 ngày tuỳ thuộc vào thời gian test chức năng của task).    

LIÊN HỆ:
Điện thoại: 0929 697 699
Email: du@starcheckin.com (Mr.Du)
Website: www.jump.com.vn and www.starcheckin.com
Địa chỉ: 524 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

ỨNG TUYỂN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Mobile Developer (Swift, IOS,UX-UI) Swift, IOS,UX-UI
Tham gia phát triển ứng dụng di động Thương mại điện tử, Digital Banking, Đặt xe, Đặt thức ăn, Du lịch, Dịch vụ, POS nhà hàng.
Bảo trì, sửa lỗi và nâng cấp tính năng cho các ứng dụng đang vận hành và phát triển. 

YÊU CẦU: 
Không yêu cầu bằng cấp. 
Ưu tiên đã có kinh nghiệm tại vị trí tương tự. 
Có kiến thức cơ bản về UI, UX và phân tích thiết kế ứng dụng. 
Nắm vững kiến thức design pattern, kết nối Rest API, Socket.io. 
Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm. 
Tư duy lập trình tốt, khả năng giải quyết vấn đề và nắm bắt nhanh công nghệ. 
Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng bằng xCode. 
Có kiến thức về Google API, Google Map. Google Fireabse. 

QUY TRÌNH LÀM VIỆC:
1. [JUMP] Cho biết yêu cầu -> 2. [Bạn] Nhận yêu cầu task -> 3. [Bạn] Estimate và cho biết chi phí hoàn thành task -> 4. [JUMP] Xem và đồng ý chi phí -> 5. [Bạn] Bắt đầu làm việc -> 6. [Gửi] Thông báo status và 01 Version test cho QC sau 2 hoặc 3 ngày hoặc khi bạn thấy sẵn sàng -> 7. [JUMP] Sau khi hoàn thành test không còn bugs -> 8. [JUMP] Thanh toán ngay sau khi hoàn thành task (Trong 1 hoặc 2 ngày tuỳ thuộc vào thời gian test chức năng của task).    

QUYỀN LỢI: 
Có thể làm việc Remote Online, Freelance. 
Được nhận thù lao ngay sau khi hoàn thành task.
Được tham gia làm việc và dẫn dắt bởi đội ngũ. 
Trực tiếp tham gia vào các dự án cho sản phẩm công nghệ của JUMP và StarCheckin. 
Thời gian làm việc tự do

Nhận cổ phần sáng lập nếu có mong muốn đóng góp lâu dài để công ty phát triển. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Điện thoại: 0929 697 699
Email: du@starcheckin.com (Mr.Du)
Website: www.jump.com.vn and www.starcheckin.com
Địa chỉ: 524 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

ỨNG TUYỂN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Mobile Developer React Native
Tham gia phát triển ứng dụng di động Thương mại điện tử, POS nhà hàng.
Bảo trì, sửa lỗi và nâng cấp tính năng cho các ứng dụng đang vận hành và phát triển. 

YÊU CẦU: 
Không yêu cầu bằng cấp. 
Ưu tiên đã có kinh nghiệm tại vị trí tương tự. 
Có kiến thức cơ bản về UI, UX và phân tích thiết kế ứng dụng. 
Nắm vững kiến thức design pattern, kết nối Rest API, Socket.io. 
Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm. 
Tư duy lập trình tốt, khả năng giải quyết vấn đề và nắm bắt nhanh công nghệ. 
Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng bằng xCode. 
Có kiến thức về Google API, Google Map. Google Fireabse. 

QUY TRÌNH LÀM VIỆC:
1. [JUMP] Cho biết yêu cầu -> 2. [Bạn] Nhận yêu cầu task -> 3. [Bạn] Estimate và cho biết chi phí hoàn thành task -> 4. [JUMP] Xem và đồng ý chi phí -> 5. [Bạn] Bắt đầu làm việc -> 6. [Gửi] Thông báo status và 01 Version test cho QC sau 2 hoặc 3 ngày hoặc khi bạn thấy sẵn sàng -> 7. [JUMP] Sau khi hoàn thành test không còn bugs -> 8. [JUMP] Thanh toán ngay sau khi hoàn thành task (Trong 1 hoặc 2 ngày tuỳ thuộc vào thời gian test chức năng của task).    

QUYỀN LỢI: 
Có thể làm việc Remote Online, Freelance. 
Được nhận thù lao ngay sau khi hoàn thành task.
Được tham gia làm việc và dẫn dắt bởi đội ngũ. 
Trực tiếp tham gia vào các dự án cho sản phẩm công nghệ của JUMP và StarCheckin. 
Thời gian làm việc tự do

Nhận cổ phần sáng lập nếu có mong muốn đóng góp lâu dài để công ty phát triển. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Điện thoại: 0929 697 699
Email: du@starcheckin.com (Mr.Du)
Website: www.jump.com.vn and www.starcheckin.com
Địa chỉ: 524 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

ỨNG TUYỂN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Am hiểu số liệu & công cụ Google, Facebook, Yelp, Instagram, Tiktok, Youtube
Ghi nhận số liệu về lượt truy cập theo nguồn theo kênh thông qua Google Analytics
Am hiểu, đối chiếu số liệu giữa các hệ thống và công cụ phân tích
Kiểm soát chất lượng lượt truy cập đầu vào, hiệu quả đầu ra để thực hiện tối ưu hóa
Số liệu hóa các kênh, theo dõi chiến dịch cùng bộ phận và phòng ban liên quan
 
Nghiên cứu & phân tích & thực hiện phân phối nội dung
Nghiên cứu hánh vi khách hàng dựa trên việc tìm kiếm và thống kê từ khóa theo mức độ quan tâm
Xây dựng, theo dõi lượt truy cập từ bên ngoài vào và sự luân chuyển điều hướng từ bên trong
Phân phối nội dung tại các nền tảng website, Facebook, Google, Tiktok, Zalo thông qua việc phân tích và nghiên cứu

YÊU CẦU:
Không yêu cầu bẳng cấp
Ưu tiên đã có kinh nghiệm tại vị trí tương tự
Có thể làm việc Remote Online, Freelance.
Chịu khó, ham học hỏi và có định hướng làm về Marketing

QUYỀN LỢI:
Được nhận thù lao ngay sau khi hoàn thành task
Được tham gia làm việc và dẫn dắt bởi đội ngũ Marketing
Trực tiếp tham gia vào các dự án Digital Marketing cho sản phẩm công nghệ
Thời gian làm việc tự do.
Nhận cổ phần sáng lập nếu có mong muốn đóng góp lâu dài để công ty phát triển. 

QUY TRÌNH LÀM VIỆC:
1. [JUMP] Cho biết yêu cầu -> 2. [Bạn] Nhận yêu cầu task -> 3. [Bạn] Estimate và cho biết chi phí hoàn thành task -> 4. [JUMP] Xem và đồng ý chi phí -> 5. [Bạn] Bắt đầu làm việc -> 6. [Gửi] Thông báo status và 01 Version test cho QC sau 2 hoặc 3 ngày hoặc khi bạn thấy sẵn sàng -> 7. [JUMP] Sau khi hoàn thành test không còn bugs -> 8. [JUMP] Thanh toán ngay sau khi hoàn thành task (Trong 1 hoặc 2 ngày tuỳ thuộc vào thời gian test chức năng của task).    

LIÊN HỆ:
Điện thoại: 0929 697 699
Email: du@starcheckin.com (Mr.Du)
Website: www.jump.com.vn and www.starcheckin.com
Địa chỉ: 524 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

ỨNG TUYỂN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Đóng góp ý tưởng và tham gia thiết kế UI/UX cho Mobile app, Website và các sản phẩm phẩm khác. 
Xây dựng giao diện đồ họa tuân thủ bộ quy chuẩn thiết kế, đáp ứng tốt hành vi người dùng. 
Nhanh nhạy với các xu thế thiết kế UI/UX mới nhất trên thị trường. 
Tham gia các luồng trải nghiệm, đánh giá mức độ đáp ứng UI/UX của sản phẩm. 

YÊU CẦU:
Có kinh nghiệm về UI/UX. Có kinh nghiệm thiết kế giao diện web và mobile app.
Có khiếu thẩm mỹ tốt, nhận diện và xử lý colour palette tốt, biết sắp xếp bố cục hợp lý. 
Có kinh nghiệm về Graphic Design là một lợi thế lớn.

QUY TRÌNH LÀM VIỆC:
1. [JUMP] Cho biết yêu cầu -> 2. [Bạn] Nhận yêu cầu task -> 3. [Bạn] Estimate và cho biết chi phí hoàn thành task -> 4. [JUMP] Xem và đồng ý chi phí -> 5. [Bạn] Bắt đầu làm việc -> 6. [Gửi] Thông báo status và 01 Version test cho QC sau 2 hoặc 3 ngày hoặc khi bạn thấy sẵn sàng -> 7. [JUMP] Sau khi hoàn thành test không còn bugs -> 8. [JUMP] Thanh toán ngay sau khi hoàn thành task (Trong 1 hoặc 2 ngày tuỳ thuộc vào thời gian test chức năng của task).    

QUYỀN LỢI:

Được nhận thù lao ngay sau khi hoàn thành task. 
Được tham gia làm việc và dẫn dắt bởi đội ngũ

Trực tiếp tham gia vào các dự án cho sản phẩm công nghệ

Thời gian làm việc tự do 

Online Remote, Freelance

Nhận cổ phần sáng lập nếu có mong muốn đóng góp lâu dài để công ty phát triển. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: 0929 697 699

Email: du@starcheckin.com (Mr.Du)

Website: www.jump.com.vn and www.starcheckin.com

Địa chỉ: 524 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh


ỨNG TUYỂN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tester, QC, Manual tester Đọc hiểu các tài liệu liên quan đến yêu cầu của dự án. 
- Viết test case/checklist, cập nhật test case/checklist khi có sự thay đổi requirement hay design của dự án. 
- Chuẩn bị test data theo test case/checklist để phục vụ cho việc test. 
- Tích cực đóng góp ý kiến xây dựng, cải tiến quy trình làm việc, cải tiến sản phẩm: tính năng, giao diện và user-friendly 
- Tham gia lập các bộ tài liệu test: Quy trình test, Test plan, Test Point. 
- Nghiên cứu và cập nhật các công cụ test và kiến thức mới hỗ trợ cho công việc. 
- Đề xuất cải tiến quy trình test. 
- Thực hiện tốt các công việc khác khi được giao. 

YÊU CẦU: 
- Tối thiểu 1 năm làm việc tại vị trí Tester 
- Thành thạo cách viết test case
- Hiểu các loại test như Unit Test, Integration Test, Regression Testing Hiểu quy trình test sản phẩm 
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu phân tích, thiết kế. 
- Có nền tảng về kiểm tra các ứng dụng Web, Mobile app. 

QUYỀN LỢI: 
- Được nhận thù lao ngay sau khi hoàn thành task. 
- Được tham gia làm việc và dẫn dắt bởi đội ngũ. 
- Trực tiếp tham gia vào các dự án cho sản phẩm công nghệ Thời gian làm việc tự do 
- Có thể làm việc Remote Online, Freelance. 
- Nhận cổ phần sáng lập nếu có mong muốn đóng góp lâu dài để công ty phát triển. 

QUY TRÌNH LÀM VIỆC:
1. [JUMP] Cho biết yêu cầu -> 2. [Bạn] Nhận yêu cầu task -> 3. [Bạn] Estimate và cho biết chi phí hoàn thành task -> 4. [JUMP] Xem và đồng ý chi phí -> 5. [Bạn] Bắt đầu làm việc -> 6. [Gửi] Thông báo status và 01 Version test cho QC sau 2 hoặc 3 ngày hoặc khi bạn thấy sẵn sàng -> 7. [JUMP] Sau khi hoàn thành test không còn bugs -> 8. [JUMP] Thanh toán ngay sau khi hoàn thành task (Trong 1 hoặc 2 ngày tuỳ thuộc vào thời gian test chức năng của task).    

LIÊN HỆ: 
- Điện thoại: 0929 697 699 
- Email: du@starcheckin.com (Mr.Du) 
- Website: www.jump.com.vn and www.starcheckin.com 
- Địa chỉ: 524 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

ỨNG TUYỂN

QUYỀN LỢI:
- Mức lương theo thoả thuận. 
- Nhận cổ phần sáng lập nếu có mong muốn đóng góp lâu dài để công ty phát triển. 
- Làm việc online remote. 
- Thời gian làm việc tự do, chỉ cần hợp mặt khi cần thiết. 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Quản lý, điều phối đội ngũ phát triển cho dự án hệ thống quản trị và điều hành doanh nghiệp mô hình mới - thông suốt giữa tất cả các phân hệ tính năng, đồng thời cung cấp một giải pháp đồng bộ giữa quản trị và phối hợp thực hiện công việc trên 1 công cụ duy nhất. 
- Tiến hành nghiên cứu khách hàng, phân tích thị trường. Từ đó lập kế hoạch, xác định tầm nhìn và lộ trình phát triển sản phẩm. 
- Quản lý mọi khía cạnh về sản phẩm. Hỗ trợ tổng thể và giám sát suốt vòng đời của các sản phẩm, đảm bảo chất lượng, tiến độ sản phẩm. 
- Tư vấn triển khai sản phẩm cho khách hàng, ghi nhận phản hồi.
- Phân tích dữ liệu về sản phẩm. Từ đó hỗ trợ cải tiến, hoàn thiện sản phẩm. 
- Hỗ trợ đào tạo và phát triển cộng đồng chuyên gia cá nhân về sản phẩm. 
- Tham gia vào việc quản lý công việc, vận hành công ty JUMP để phát triển công ty.

YÊU CẦU:
- Tốt nghiệp đại học trở lên. Có nền tảng, kiến thức vững vàng về công nghệ, ứng dụng công nghệ trong quản trị doanh nghiệp, quản lý công việc. 
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, hoặc 3 năm kinh nghiệm về phát triển ứng dụng. 
- Có khả năng lãnh đạo đội ngũ, ra quyết định. 
- Tư duy hệ thống và khả năng phân tích tốt về thị trường, nhu cầu. 
- Khả năng giao tiếp tốt, có thể nắm bắt, phân tích vấn đề cũng như thúc đẩy triển khai công việc với các đối tượng khác nhau. 
- Yêu thích các phương pháp, quy chuẩn và công cụ quản lý công việc. 
- Có kinh nghiệm thực tế hoặc kiến thức về các mô hình chuẩn hoá trong quản lý công việc, như Agile Scrum… là một lợi thế. 
- Nhiệt huyết, sẵn sàng thử thách, có thể xây dựng tầm nhìn cho những sản phẩm lớn từ bước đầu tiên. 
- Có laptop cá nhân.

QUY TRÌNH LÀM VIỆC:
1. [JUMP] Cho biết yêu cầu -> 2. [Bạn] Nhận yêu cầu task -> 3. [Bạn] Estimate và cho biết chi phí hoàn thành task -> 4. [JUMP] Xem và đồng ý chi phí -> 5. [Bạn] Bắt đầu làm việc -> 6. [Gửi] Thông báo status và 01 Version test cho QC sau 2 hoặc 3 ngày hoặc khi bạn thấy sẵn sàng -> 7. [JUMP] Sau khi hoàn thành test không còn bugs -> 8. [JUMP] Thanh toán ngay sau khi hoàn thành task (Trong 1 hoặc 2 ngày tuỳ thuộc vào thời gian test chức năng của task).    

LIÊN HỆ:
- Điện thoại: 0929 697 699 
- Email: du@starcheckin.com (Mr.Du)
- Website: www.jump.com.vn and www.starcheckin.com 
- Địa chỉ: 524 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.


ỨNG TUYỂN
ỨNG TUYỂN