Chính sách sử dụng nền tảng
Chính sách Quản lý Dịch vụ như sau. Bất kỳ người dùng nào tham gia chiến dịch Starcheckin phải tuân thủ các chính sách quản lý. Trường hợp vi phạm, người sử dụng có thể phải đối mặt với nhiều hậu quả. Do tính chất của các dịch vụ liên quan, chính sách có thể được thay đổi liên tục, và người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi vi phạm chính sách nào.

Điều 1 Mục tiêu
Mục đích của Thỏa thuận này là xác định các vấn đề mà thành viên phải tuân thủ trong việc sử dụng các dịch vụ của starcheckin.com ("dịch vụ") được cung cấp bởi công ty Starcheckin ("công ty").

Điều 2 Định nghĩa
Thành viên là một người sử dụng đã đăng ký làm thành viên trên Starcheckin và sử dụng dịch vụ
Quản trị viên có nghĩa là người được chỉ định quản lý và điều hành các dịch vụ một cách tổng thể
Blog có nghĩa là blog mà thành viên đã đăng ký hoặc trang mạng xã hội của thành viên có thể được tìm thấy qua địa chỉ RSS / URL
Bài đăng có nghĩa là bài viết được đăng / ảnh mà thành viên đăng trên blog thông qua dịch vụ
Điều 3 Hiệu lực / Áp dụng / Điều chỉnh Thỏa thuận
Bất kỳ điều khoản nào không được định nghĩa trong Thỏa thuận này sẽ tuân theo các luật, thỏa thuận khác (phụ lục) liên quan đến dịch vụ do công ty lựa chọn, chính sách / quy định cụ thể, v.v ...

Điều 4 Tiêu chuẩn về hạn chế sử dụng dịch vụ Starcheckin
Nếu thông tin sau được hiển thị trên dịch vụ Starcheckin, bài đăng có thể bị hạn chế:

Bất kỳ bài đăng nào liên quan đến hòa bình thế giới, trật tự thế giới và bất kỳ tài liệu nào có thể xúc phạm mối quan hệ giữa các quốc gia
Bất kỳ bài đăng vi phạm hiến pháp hoặc gây thiệt hại cho sự tồn tại của một quốc gia nào
Bất kỳ bài đăng nào vi phạm mã hình sự
Bất kỳ bài viết nào có thể làm ảnh hưởng trật tự xã hội, vi phạm đạo đức xã hội.
Bất kỳ tài liệu nào có thể kích thích tính dục một người, hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể gây tổn hại đến tính dục của một người mà trái ngược với đạo đức tình dục
Bất kỳ tài liệu nào cho thấy bạo lực, tàn ác hoặc hận thù quá mức
Bất kỳ tài liệu nào hủy hoại sự đoàn kết xã hội
Bất kỳ tài liệu nào vi phạm quyền của bên thứ ba
Bất kỳ tài liệu nào gây tổn hại đến tính tốt đẹp của trật tự xã hội, như hành động vô nhân đạo / vô đạo đức
Bất kỳ bài đăng nào vi phạm các quy định / luật liên quan
Bất kỳ bài đăng nào vi phạm quyền của người khác và chúng tôi sẽ phải yêu cầu xóa bài đăng
Bất kỳ bài đăng nào làm tổn hại danh tiếng của người khác
Bất kỳ bài đăng nào có các từ chửi thề
Bất kỳ bài đăng nào phân phối / bán / cho vay mọi bài đăng trong (1) - (4) hoặc bất kỳ bài viết nào có mục đích hiển thị / chuyển quảng cáo / chương trình khuyến mãi / trung gian
Tất cả các tiêu chuẩn cụ thể phải tuân thủ các luật / quy định liên quan của nước có liên quan.

Điều 5 Cách xử lý chế độ hạn chế sử dụng dịch vụ sửa chữa
Trường hợp xác định rằng bài viết vi phạm Điều 4, bài đăng sẽ bị hạn chế qua Starcheckin, và một bức thư cảnh báo sẽ được gửi đến địa chỉ e-mail của người dùng
Trường hợp người dùng nhận được cảnh báo ba lần, tài khoản blog / thành viên áp dụng sẽ bị xóa khỏi Starcheckin theo quyết định của công ty
Một thành viên trong đó áp dụng các điều sau đây có thể phải đối mặt với việc xóa bỏ tư cách thành viên của mình:
Một thành viên đăng ký các bài viết đã được xác định là "nội dung không lành mạnh"
Một thành viên đăng ký các bài viết mang tính ác ý
Một thành viên đăng ký bất hợp pháp blog của một người khác
Một thành viên đăng ký bất hợp pháp tác phẩm bản quyền của người khác
Một thành viên đã đăng ký thành viên bằng thông tin giả mạo.
Khi nhận được một bức thư cảnh báo, công ty sẽ thông báo cho các thành viên bằng e-mail. Tuy nhiên, nếu thành viên có thể đưa ra lời giải thích hợp lý bằng văn bản, cảnh báo có thể bị hủy bỏ.
Những Blog được chuyển tiếp bất hợp pháp / spam blog có chứa hoặc phát tán vi rút, blog lừa đảo hoặc các blog thương mại vì lợi nhuận, có thể bị xóa mà không báo trước ngay khi bị phát hiện.