Điều khoản sử dung
Điều 1 Mục tiêu
Mục đích của thỏa thuận này là xác định phạm vi quyền, nghĩa vụ, các vấn đề khác, quyền / nghĩa vụ / trách nhiệm giữa thành viên và công ty, thủ tục sử dụng dịch vụ của thành viên, vv trong việc sử dụng các dịch vụ bao gồm các giao dịch thương mại điện tử ("dịch vụ" )cung cấp bởi dịch vụ Starcheckin.com ("Starcheckin") được cung cấp bởi Starcheckin ("công ty").

Điều 2 Định nghĩa
'Trang web' có nghĩa là Starcheckin
"'Người dùng' có nghĩa là những thành viên và nguười không phải thành viên, tiếp cận dịch vụ do công ty cung cấp theo thỏa thuận này
"Thành viên" có nghĩa là một người / doanh nghiệp cung cấp thông tin cá nhân về bản thân mình cho công ty và nhận được thông tin liên tục từ công ty, những người có thể sử dụng các dịch vụ do công ty cung cấp
Người không phải là thành viên là người / doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ do công ty cung cấp mà không cần đăng ký
ID có nghĩa là sự kết hợp của các chữ cái và số để xác định thành viên sử dụng các dịch vụ do thành viên lựa chọn và được công ty chấp thuận
Mật khẩu có nghĩa là sự kết hợp của các chữ cái và số để bảo vệ thông tin của thành viên và sử dụng các dịch vụ an toàn do thành viên lựa chọn và được công ty chấp thuận
Quản trị viên có nghĩa là người được chỉ định quản lý và điều hành các dịch vụ một cách tổng thể
Khách hàng có nghĩa là nhà quản lý quảng cáo đã ký thỏa thuận với công ty về quảng cáo
Media có nghĩa là blog mà thành viên đã đăng ký hoặc trang mạng xã hội của thành viên có thể được tìm thấy qua địa chỉ RSS / URL
Bài đăng có nghĩa là văn bản được xuất bản mà thành viên đã đăng trên blog thông qua dịch vụ
'Nội dung' có nghĩa là bài viết / ảnh mà thành viên đó đã xuất bản để tham gia vào chiến dịch của công ty
'Chiến dịch' là hoạt động tổng thể mà các thành viên tham gia liên quan đến một chủ đề / sự kiện cụ thể
Cấp độ thành viên là cấp độ quy định cho thành viên tùy thuộc vào kết quả hoạt động của thành viên trong việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp
Ngày làm việc là những ngày bình thường mà công ty cung cấp dịch vụ, không kể ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ khác
'Banner của nhà tài trợ' có nghĩa là mã HTML hoặc hình ảnh khác được tạo ra bởi mã HTML phải được đính kèm ở dưới cùng bởi người tham gia chiến dịch
Quỹ hỗ trợ là khoản tiền có thể chuyển thành tiền mặt liên quan đến hoạt động của thành viên
Điều 3 Hiệu lực / Áp dụng / Điều chỉnh Thỏa thuận Sử dụng
Nhằm giúp thành viên dễ dàng tiếp cận thông tin, công ty sẽ đăng thỏa thuận này ở phần thủ tục đăng ký thành viên và trang dịch vụ.
Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực sau khi được phổ biến cho người dùng. Một khi thành viên đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận này và tự nguyện đăng ký thì sẽ bị ràng buộc bởi thoả thuận này từ thời điểm đăng ký, và nếu thỏa thuận có bất kỳ điều chỉnh nào thì thành viên sẽ bị ràng buộc bởi các thỏa thuận với các điều chỉnh ngay từ thời điểm điều chỉnh được thực hiện.
Công ty có thể điều chỉnh trong giới hạn không vi phạm các quy định / luật liên quan, Luật Giao dịch Điện tử, Luật Chữ ký Điện tử và luật về quảng bá sử dụng mạng thông tin và truyền thông cũng như các quyền chính đáng của thành viên.
Khi có bất cứ sự điều chỉnh nào do công ty thực hiện thì ngày bắt đầu áp dụng cùng lý do điều chỉnh phải được thông báo trong dịch vụ mà không được có bất kỳ chậm trễ nào.
Nếu thành viên không đồng ý với những điều chỉnh thì có thể ngừng sử dụng các dịch vụ và chấm dứt hợp đồng.
Điều 4 Quy tắc thường trực về các vấn đề khác với thỏa thuận
Bất kỳ điều khoản nào không được định nghĩa trong Thỏa thuận này sẽ tuân theo các luật liên quan khác như Thỏa thuận sử dụng dịch vụ (phụ lục), chính sách / quy định

Chương 2 Thỏa thuận sử dụng
Điều 5 Dẫn nhập vào thỏa thuận sử dụng
Thành viên phải đặt thông tin trong mẫu do công ty cung cấp và gửi yêu cầu sử dụng. Khi công ty chấp nhận yêu cầu sử dụng, thành viên có thể bắt đầu nhận dịch vụ của công ty.
Khách hàng chọn 'Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính sách Thông tin Cá nhân' và việc đặt thông tin trong mẫu sẽ được xem như là khách hàng đã hiểu rõ về thỏa thuận sử dụng dịch vụ và các chính sách khác của công ty (chính sách quản lý, chính sách bản quyền, vv).
Điều 6 Thông tin cần thiết để gửi yêu cầu sử dụng
Để đăng ký làm thành viên sử dụng dịch vụ, công ty sẽ yêu cầu cung cấp thông tin như tên, e-mail, v.v...
Bất kỳ thành viên nào sử dụng trái phép tên và thông tin cá nhân của người khác trong yêu cầu sử dụng sẽ bị xóa và có thể phải đối diện với những vấn đề pháp lý.
Một thành viên không được phép sử dụng nhiều ID thành viên để đăng ký các dịch vụ. Trường hợp thành viên đợc xác định có nhiều ID, công ty có thể hủy bỏ tất cả quyền của hội viên / quỹ hỗ trợ.
Điều 7Chấp nhận yêu cầu sử dụng
Công ty sẽ chấp nhận yêu cầu sử dụng các dịch vụ mà thành viên đã điền đầy đủ thông tin theo mẫu trong Điều 6
Thành viên phải trên 14 tuổi, phải chấp nhận thỏa thuận này và hoàn thành thủ tục đăng ký.
Công ty có thể từ chối / huỷ bỏ tư cách thành viên trong các trường hợp sau:
Căn cứ vào Điều 22 (3), người nộp đơn đã mất quyền làm thành viên trước đó. Tuy nhiên, sau ba năm kể từ khi mất quyền thành viên và người đăng ký đăng ký thành viên trở lại thì sẽ không bị áp dụng những điều này.
Trường hợp tư cách thành viên của người nộp đơn sẽ gây ra những khó khăn cố hữu liên quan đến các kỹ năng của công ty
Trường hợp người đăng ký dưới 14 tuổi
Trường hợp người đăng ký liên tục đăng ký lại và chấm dứt tư cách thành viên một cách thường xuyên để đạt được lợi ích kinh tế từ các sự kiện / lợi ích khác nhau của công ty, trường hợp người nộp đơn sử dụng tên của người khác đăng ký,những trường hợp này người đăng ký có nguy cơ bị thu hồi tư cách thành viên trong thời gian 1 tháng nhằm ngăn chặn các hành động bất hợp pháp.
Trường hợp có thông tin sai lệch, thiếu sót, sử dụng trái phép hoặc lỗi trong thông tin được cung cấp theo Điều 6
Chương 3 Sử dụng dịch vụ
Điều 8Sử dụng dịch vụ bắt đầu
Công ty sẽ bắt đầu sử dụng dịch vụ kể từ khi chấp nhận yêu cầu sử dụng từ người nộp đơn. Tuy nhiên, một số dịch vụ có thể bắt đầu từ ngày được chỉ định.
Trường hợp lỗi kỹ thuật / công việc, dịch vụ không thể bắt đầu thì sẽ được công bố trên trang web hoặc thông báo cho thành viên để giảm thiểu sự khó chịu của thành viên.
Công ty có thể phân loại thành viên thành nhiều cấp và giới hạn phạm vi sử dụng dịch vụ cùa mỗi cấp hội viên.
Điều 9Thời hạn Dịch vụ
Dịch vụ sẽ được cung cấp 24 giờ một ngày tất cả ngày trong năm. Tuy nhiên, sẽ có lúc dịch vụ tạm thời không khả dụng do lỗi hệ thống, thay đổi thiết bị hoặc các lỗi khác trong thời gian công ty thông báo. Trong trường hợp này, công ty phải thông báo đến người dùng trước/ sau khi dịch vụ không khả dụng.
Công ty có thể phân chia dịch vụ và xác định thời hạn phục vụ cho từng phần. Trong trường hợp này, công ty sẽ thông báo cho các thành viên.
Điều 10Điều chỉnh / hạn chế về dịch vụ
Công ty sẽ thông báo cho thành viên về những thay đổi liên quan đến dịch vụ, ngày thực hiện và tiến hành thay đổi
Trong những trường hợp sau, công ty có thể hạn chế hoặc huỷ bỏ toàn bộ hoặc một phần dịch vụ.
Trường hợp do mở rộng cơ sở / xây dựng / cải tạo, dịch vụ sẽ bị tạm ngưng.
Trường hợp mà việc cấm sử dụng dịch vụ là cần thiết do những lý do ngoài tầm kiểm soát của công ty.
Trường hợp bạn quá lạm dụng dịch vụ, bạn sẽ không thể tiến hành dịch vụ một cách bình thường.
Trong những trường hợp do thay đổi của dịch vụ, công ty sẽ xem xét nếu điều đó thích hợp
Trường hợp xảy ra những thiên tai ngoài tầm kiểm soát, như mất điện, thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp quốc gia
Công ty có thể hạn chế các dịch vụ cho các thành viên sử dụng tên giả, các thành viên dưới 14 tuổi, các thành viên / công ty là đối tượng của Luật Bảo vệ trẻ vị thành niên.
Đối với việc hạn chế các dịch vụ theo điều (2), công ty sẽ thông báo trước cho các thành viên. Tuy nhiên, sẽ có ngoại lệ cho các tình huống không kiểm soát được, dịch vụ bị hạn chế (lỗi hệ thống không xuất phát từ sự cẩu thả hay sơ xuất của quản trị viên ...) và không thể thông báo trước được.
Điều 11 Cung cấp thông tin, thông báo cho thành viên, v.v.
Công ty có thể cung cấp những thông tin / quảng cáo đa dạng mà công ty cho rằng cần thiết cho các thành viên qua các bài đăng đăng điện tử, trên / phương tiện truyền thông không trực tuyến, bài đăng, v.v ... và có thể cung cấp thông tin theo yêu cầu riêng và có thu phí.
Công ty có thể, theo thỏa thuận quảng cáo với khách hàng, sử dụng các quảng cáo được xuất bản trên dịch vụ của mình hoặc tham gia vào hoạt động xúc tiến của khách hàng. Nếu trong quá trình này xảy ra tranh chấp giữa thành viên và khách hàng, công ty sẽ cố gắng thiết lập những điều sau:
Để ngăn ngừa thiệt hại và để bảo vệ quyền của các thành viên, công ty sẽ gửi thông tin về việc thành viên đó đã thắng cuộc thi hay không và các thông tin liên quan khác cho khách hàng
Trường hợp được công bố trên phương tiện truyền thông hoặc thể hiện khách quan rằng công ty đã cố ý gây hại cho thành viên, thì công ty sẽ yêu cầu huỷ bỏ quảng cáo trên các dịch vụ hoặc hạn chế ký kết một hợp đồng quảng cáo tương tự.
Khi thông báo cho thành viên, công ty sẽ sử dụng e-mail hoặc số điện thoại đã đăng ký và sử dụng các công cụ truyền thông khác nhau do công ty cung cấp. Tuy nhiên, khi một e-mail đại chúng được gửi đến một thành viên và thông báo sẽ được gửi đến một số thành viên không xác định, thông báo có thể được xuất bản trên dịch vụ thay thế.
Trường hợp thành viên đặt thông tin cá nhân giả mạo hoặc không thực hiện những thay đổi thích hợp là bắt buộc, thì thành viên có thể không nhận được thông báo yêu cầu từ công ty.
Điều 12 Quản trị Bưu chính
Một thành viên tự nguyện tham gia vào chiến dịch hoặc một thành viên được chỉ định bởi chiến dịch có thể đăng một bài đăng và bài đăng này sẽ được công bố công khai kể từ ngày đăng bài trong sáu tháng. Tuy nhiên, nếu bài đăng hoặc nhận xét trong bài đăng không phù hợp để được hiển thị cho công chúng, công ty có thể yêu cầu thay đổi / xóa cho thành viên.
Thành viên có thể, nếu không có sự chấp thuận của khách hàng / công ty, không xóa / không chọn quyền riêng tư cho bài đăng, và nơi nó bị xóa / bị chọn quyền riêng tư, thành viên phải thông báo cho công ty về lý do / thời gian.
Trường hợp thành viên đã xóa / chọn quyền riêng tư cho bài đăng, công ty có thể yêu cầu bồi hoàn khoản bồi thường mà thành viên đã nhận được từ khách hàng.
Các bài đăng / đánh giá của khách hàng phải trên toàn bộ trách nhiệm của quản trị viên.
Công ty có thể yêu cầu thành viên xóa / sửa hồ sơ cho thành viên và thành viên phải tuân thủ trong vòng 2 giờ kể từ khi công ty yêu cầu trong các trường hợp sau:
Trường hợp thành viên không thực hiện, tiến hành vi phỉ báng hoặc làm hỏng danh tiếng của bên thứ ba,
Trường hợp có một sự khác biệt cố hữu giữa sản phẩm / dịch vụ thực tế với bài đăng
Trường hợp thành viên vi phạm mục tiêu của các dịch vụ đánh giá
Điều 13 Nhà tài trợ Quản trị Bảng quảng cáo
Biểu ngữ Nhà tài trợ có nghĩa là mã HTML hoặc các hình ảnh khác được tạo ra bởi mã HTML phải được đính kèm ở dưới cùng bởi người tham gia chiến dịch.
Công ty có thể yêu cầu thông tin được đặt trong biểu ngữ với hiệu quả của khoản bồi thường kinh tế, và thành viên đó có nghĩa vụ trừ khi có lý do chính đáng.
Trường hợp thành viên tạm thời xóa bỏ biểu ngữ hoặc điều chỉnh / thay đổi thông tin có trong biểu ngữ, thành viên có thể phải chịu trách nhiệm về trách nhiệm dân sự / hình sự
Điều 14 Nội dung Quản trị
Công ty có thể từ chối nội dung mà không cần thông báo trong các trường hợp sau:
Trường hợp vi phạm luật pháp liên quan của đất nước,
Trường hợp nó có thể được khách quan rằng nó có liên quan đến tội phạm,
Trường hợp vi phạm hình ảnh, tín dụng hoặc lợi nhuận của một bên thứ ba,
Trường hợp mã chứa dữ liệu / dữ liệu tiêu cực có thể gây ra lỗi trong công nghệ công nghệ thông tin,
Trường hợp vi phạm trật tự công cộng hoặc trật tự xã hội
Trường hợp nó gián đoạn dịch vụ của công ty,
Trường hợp vi phạm luật pháp / quy định liên quan của chính sách quản lý của công ty
Trường hợp quảng cáo có mục tiêu lợi nhuận
Một thành viên có thể yêu cầu xóa nội dung của mình bất cứ lúc nào. Phương pháp / thủ tục xóa sẽ tuân theo chính sách / thông báo quản lý.
Điều 15 Chính sách bản quyền
Khi sử dụng các dịch vụ mà công ty cung cấp, bản quyền nội dung thuộc về thành viên và thành viên đó sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại dân sự / hình sự nào đã nộp về bất kỳ vi phạm bản quyền nào.
Thành viên sẽ có quyền tác giả đối với nội dung của bài viết của mình và công ty sẽ lưu các nội dung trên trang phục vụ cho việc tìm kiếm thông tin kết nối.
Trường hợp công ty đã hứa trả tiền bồi thường về nội dung, hoặc đã bồi thường cho thành viên thì khách hàng có thể sử dụng nội dung khuyến mại đó hoặc khi cần thiết mà không gây tổn hại / điều chỉnh nội dung. Tuy nhiên, nếu không có sự đồng ý của thành viên, công ty sẽ không cung cấp nội dung cho khách hàng.
Thành viên có thể xóa một phần hoặc toàn bộ nội dung mà công ty đã lưu, và công ty sẽ thực hiện theo đúng. Phương pháp / thủ tục xóa sẽ tuân theo chính sách / thông báo quản lý.
Công ty sẽ được sử dụng quyền / quyền công bố trong phạm vi dịch vụ liên quan đến nội dung của tất cả các thành viên, và sẽ giới hạn trong các nội dung đã thỏa thuận.
Trường hợp công ty thấy Điều 14 áp dụng đối với nội dung thu thập được, công ty có thể xóa nội dung mà không cần thông báo hoặc hạn chế các dịch vụ cụ thể của thành viên hoặc chấm dứt hợp đồng sử dụng.
Điều 16 Thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu SNS
Công ty có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu SNS của các thành viên (có nghĩa là dữ liệu từ Blog, Facebook, Instagram, YouTube, và các dữ liệu tương tự sau này) với sự đồng ý của thành viên cho các mục đích trong những mục con sau.
Lựa chọn người ảnh hưởng và đăng ký nội dung trong qua trình tham gia chiến dịch
Tạo hồ sơ thành viên và báo cáo chiến dịch cung cấp cho khách hàng
Tạo báo cáo thống kê truyền thông xã hội cung cấp cho các thành viên
Khi một thành viên hoàn tất kết nối với SNS trong dịch vụ, có nghĩa là họ đồng ý với tất cả việc thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu SNS theo Điều khoản này.
Phạm vi dữ liệu được công ty thu thập theo Điều khoản này được giới hạn trong dữ liệu công khai do mỗi SNS cung cấp.
Dữ liệu SNS được công ty thu thập và theo phương pháp thu thập như sau.
Các bài đăng trên blog và dữ liệu thống kê của các thành viên sử dụng Blog RSS và Biểu ngữ Nhà tài trợ của Starcheckin
Nguồn cấp dữ liệu của tài khoản Facebook của thành viên sử dụng API Facebook, dữ liệu thống kê về tài khoản đó và các dữ liệu khác liên quan đến tài khoản
Nguồn cấp dữ liệu của tài khoản Instagram của thành viên sử dụng API Facebook, dữ liệu thống kê về tài khoản đó và các dữ liệu khác liên quan đến tài khoản
Thông tin về kênh YouTube của thành viên bằng API YouTube, dữ liệu thống kê cho kênh này và dữ liệu thống kê cho từng video
Điều 17 Dữ liệu SNS được cung cấp cho bên thứ ba
Công ty có thể cung cấp dữ liệu SNS của thành viên cho khách hàng (công ty khách hàng) theo mục đích của Điều 16 (1).
Khi một thành viên đăng ký, công ty sẽ thông báo riêng và nhận được sự đồng ý rằng dữ liệu SNS có thể được cung cấp cho bên thứ ba như trên.
Điều 18 Thỏa thuận SNS và thỏa thuận chính sách
Khi một thành viên đã hoàn tất liên kết với dịch vụ YouTube khi sử dụng dịch vụ, có nghĩa là họ đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện của SNS bên ngoài trong từng mục dưới đây.
Điều khoản dịch vụ của YouTube

https://www.youtube.com/t/terms

Điều khoản dịch vụ của YouTube

https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service-apac

Chính sách quyền riêng tư của Google

https://policies.google.com/privacy

Công ty tuân thủ các chính sách nền tảng của từng mục sau đây do nền tảng YouTube và Facebook cung cấp.
Chính sách dành cho nhà phát triển YouTube

https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies

Chính sách nền tảng Facebook

https://developers.facebook.com/policy

Các thành viên lưu ý rằng Google, YouTube, Facebook và Instagram và các dịch vụ SNS tương tự khác của bên thứ ba có thể cập nhật các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật theo thời gian và công ty không chịu trách nhiệm về các điều khoản và chính sách bảo mật của bên dịch vụ SNS thứ ba.
Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ bất lợi nào phát sinh do thành viên không xem xét các bản cập nhật theo Đoạn 3.
Điều 19 Chấm dứt kết nối SNS và xóa dữ liệu SNS
Nếu một thành viên không còn muốn công ty thu thập dữ liệu SNS của riêng họ hoặc muốn xóa dữ liệu SNS đã thu thập trước đó, họ có thể chấm dứt kết nối SNS để ngừng thu thập và sử dụng dữ liệu SNS thông qua các phương pháp được liệt kê bên dưới.
Ngắt kết nối SNS khỏi dịch vụ đánh giá: Trang của tôi > Thông tin của tôi

https://www.Starcheckin.com/mypage/account

Đối với YouTube, thành viên hủy trực tiếp thông qua trang Cài đặt bảo mật của Google

https://myaccount.google.com/permissions

Trong trường hợp của Facebook và Instagram, thành viên hủy trực tiếp thông qua trang cài đặt Facebook

https://www.facebook.com/settings?tab=business_tools

Ngay sau khi thành viên chấm dứt kết nối SNS theo quy trình tại Đoạn 1, công ty sẽ tiến hành xóa tất cả dữ liệu SNS của thành viên đó, trừ một số trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp thông tin cá nhân được thu thập thông qua các thủ tục khác với Điều 16.
Tuy nhiên, nếu có một chiến dịch hiện đang được tiến hành tại thời điểm nộp đơn xin hủy theo Đoạn 2, thì không thể hủy kết nối với SNS. Nếu một thành viên trực tiếp chấm dứt kết nối SNS trong khi có một chiến dịch đang diễn ra, có thể có những bất lợi trong việc sử dụng dịch vụ dựa trên Điều 12.
Điều 20 Thông báo về việc công bố / sử dụng nội dung của khách hàng
Nội dung bản quyền sẽ được thực hiện theo Điều 15.
Trường hợp nội dung được xuất bản và sau đó thông báo cho công ty, URL có thể được sao chép / in bởi khách hàng.
Nó sẽ được coi là thành viên đồng ý in / nộp các dữ liệu cho khách hàng.
Khách hàng, có thể không, nếu không có sự đồng ý của công ty, sử dụng các nội dung mà thành viên đã đăng ký.
Để sử dụng các nội dung đã đăng ký bởi khách hàng, khách hàng sẽ tiến hành đàm phán với công ty.
Chương 4 Nghĩa vụ của các bên.
Điều 21 Nghĩa vụ của Công ty
Công ty sẽ tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và không được thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm trật tự công cộng / đạo đức tốt và cố gắng đảm bảo cung cấp các dịch vụ nhất quán và an toàn như đã chọn trong thỏa thuận này.
Công ty sẽ sửa chữa / khôi phục lại bất kỳ thiệt hại / hư hỏng nào của máy chủ trừ khi có các tình tiết giảm nhẹ, để cung cấp các dịch vụ an toàn.
Công ty phải bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên và cung cấp các dịch vụ an toàn, thiết lập một hệ thống an ninh và xuất bản / tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân.
Công ty sẽ không phân phối / cung cấp cho bên thứ ba bất kỳ thông tin cá nhân nào về thành viên mà không có sự chấp thuận của thành viên. Tuy nhiên, miễn trừ áp dụng ở những nơi cần cung cấp thông tin cho một cơ quan chính phủ đã được kiểm chứng hoặc khi có yêu cầu điều tra, hoặc vì các lý do khác cho lợi ích công cộng. Việc bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên phải tuân theo luật / quy định liên quan hoặc chính sách thông tin cá nhân do công ty xác định.
Công ty phải phản ánh ý kiến ​​/ khiếu nại hợp lý của người sử dụng, và sẽ thiết lập / quản lý một trung tâm khách hàng, và ưu tiên hơn những khiếu nại của người sử dụng. Tuy nhiên, khi không thể giải quyết vấn đề ngay lập tức, công ty sẽ thông báo cho người sử dụng lý do chậm trễ.
Điều 22 Nghĩa vụ chung của thành viên về các dịch vụ
Nếu không có thỏa thuận chỉ định của công ty, quyền sử dụng của thành viên bị giới hạn bởi quyền sử dụng của thành viên và không được chuyển giao / sử dụng như là một bảo đảm quyền này.
Khi tham gia vào một chiến dịch, nếu thành viên nhận được tiền thay cho đăng ký nội dung hoặc được hứa với một số quỹ hỗ trợ, thành viên phải đăng ký nội dung có liên quan và nếu không có nghĩa vụ, công ty có thể hạn chế hoạt động của hội viên trong thời gian , và có thể buộc thành viên của bất cứ hành động dân sự / tội phạm nào.
Thành viên bị cấm sử dụng các dịch vụ sau đây:
Bất kỳ hành động vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục
Bất kỳ hành động vi phạm pháp luật / quy định / tiền đề
Bất kỳ hoạt động của công ty nào có thể được coi là gây thiệt hại cho khách hàng, bao gồm công thức / công thức bí mật
Bất kỳ hành động nào cho thấy / tương tự như chiến dịch bầu cử hoặc bất kỳ hành động nào vi phạm Đạo luật Bầu cử Chính thức.
Đặt thông tin sai lệch trong yêu cầu sử dụng hoặc sử dụng thông tin của bất kỳ người nào khác, chẳng hạn như ID, mật khẩu, địa chỉ blog, địa chỉ RSS, v.v.
Sử dụng các dịch vụ vì mục đích thương mại và không được phép của công ty, sẽ tiết lộ nội dung cho bên thứ ba, chẳng hạn như xuất bản hoặc các hình thức truyền thông khác. Tuy nhiên, nếu cần thiết cho mục tiêu công cộng hoặc vì lợi nhuận của thành viên, có thể yêu cầu công ty cho sự hợp tác của mình trước khi được phép
Vi phạm quyền / bản quyền của bên thứ ba
Không chịu đựng những tình huống mà công ty đã chính thức thừa nhận nó, tham gia vào các hoạt động thương mại bán sản phẩm / dịch vụ, cụ thể, bất kỳ hành động nào chiết xuất lợi nhuận thông qua các cuộc tấn công, quảng cáo, hành động thương mại khác thông qua các trang web bất hợp pháp, hoặc phân phối phần mềm bất hợp pháp
Làm gián đoạn công việc quản lý trang web của công ty / sử dụng thành viên khác hoặc giả vờ là nhân viên / quản trị viên của công ty. Nếu công ty xác định rằng thông tin do thành viên cung cấp không đầy đủ và yêu cầu thành viên xóa các thông tin trên bài đăng / bình luận / bài báo có liên quan thì thành viên sẽ xóa các thông tin đó trong vòng một ngày kể từ ngày yêu cầu xóa .
Mọi vấn đề khác phải tuân theo chính sách quản lý của Starcheckin.
Bất kỳ bài nào vi phạm Điều 14 có thể bị hạn chế từ Starcheckin.
Trường hợp một thành viên gây ra thiệt hại đáng kể cho khách hàng / công ty do vi phạm Điều 14, công ty / khách hàng có thể yêu cầu bồi thường / trả lại tiền cho thành viên, xóa ID của thành viên có liên quan, khởi kiện với thành viên.
Chương 5 Bồi thường thiệt hại, v.v
Điều 23 Bồi thường thiệt hại
Công ty sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào trong việc cung cấp các dịch vụ miễn phí mà không vi phạm bất kỳ chính sách thông tin cá nhân nào:
Trường hợp thiệt hại / thiệt hại xảy ra đối với thành viên / bên thứ ba thông qua hành động cố ý / cẩu thả của công ty, thành viên có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại trong phạm vi khoản phí sử dụng mà thành viên đã trả cho công ty. Ví dụ, công ty sẽ không bị buộc phải bồi thường thiệt hại cho thành viên mà thiệt hại xảy ra do việc quản lý thực hiện dịch vụ của công ty, trong đó thành viên lưu trữ nội dung, giá trị thông tin hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác do máy tính của thành viên, phần cứng / phần mềm khác, mất tài liệu, v.v. ngay cả khi thành viên đó đã thông báo trước cho công ty.
Trong yêu cầu bồi thường thiệt hại, thành viên phải nộp cho công ty lý do yêu cầu, số tiền thiệt hại và bằng chứng trong vòng 3 tháng bằng văn bản.
Điều 24 Miễn trách nhiệm
Trường hợp do thiên tai, chiến tranh hoặc bất kỳ thiên tai không kiểm soát khác, công ty không thể cung cấp các dịch vụ, công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm.
Trường hợp doanh nghiệp viễn thông trọng điểm tạm ngừng / không cung cấp hình thức thông thường, dịch vụ viễn thông và thiệt hại xảy ra thì công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm.
Trường hợp lợi nhuận dự kiến không đạt được thông qua các dịch vụ do thành viên / khách hàng cung cấp, hoặc thông qua việc lựa chọn các tài liệu phục vụ, gây thiệt hại thì công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm.
Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho thành viên thông qua việc sử dụng dữ liệu của các dịch vụ. Hơn nữa, công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự đau khổ tinh thần nào gây ra cho thành viên bởi một thành viên khác.
Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại do sửa chữa / trao đổi lắp đặt, kiểm tra, xây dựng, và bất kỳ nguyên nhân không kiểm soát khác.
Công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm về khuyết tật / thiệt hại do lỗi do lỗi do thành viên gây ra.
Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, tài liệu, độ tin cậy, sự chính xác, vv của thành viên
Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào (truyền dữ liệu, hoạt động cộng đồng khác, vv) giữa các thành viên hoặc giữa một thành viên và một bên thứ ba.
Điều 25 Thẩm quyền / Luật áp dụng
Bất kỳ điều khoản nào không được định nghĩa trong Thỏa thuận này sẽ liên quan đến các luật và quy định của Đạo luật Kinh doanh Viễn thông và luật / thông lệ có liên quan.
Bất kỳ điều khoản nào không được định nghĩa trong Thỏa thuận này liên quan đến các thành viên của công ty sẽ đề cập đến một thỏa thuận / chính sách riêng biệt do công ty xác định.
Luật pháp / luật lệ của Hàn Quốc sẽ áp dụng cho bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ và khi có vụ kiện dân sự thì các tòa án Hàn Quốc sẽ có thẩm quyền.
Bất kỳ và tất cả tranh chấp dân sự có thể phát sinh giữa công ty và thành viên, ngoài hoặc liên quan đến hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết trước Toà án Tối cao Trung tâm Seoul .
Điều 26 Những điều khác
Công ty, khi cần thiết, có thể tạm ngưng / ngừng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ bằng cách thông báo qua trang web.
Liên quan đến thỏa thuận này, sự đồng thuận / thoả thuận / thông báo, theo những thay đổi trong chính sách của công ty, cải cách pháp luật, thông báo của tổ chức công, sẽ là một phần của thỏa thuận này.
Công ty sẽ xem xét các ý kiến / khiếu nại chính đáng được người dùng gửi và cố gắng giải quyết tranh chấp giữa các thành viên, thành viên và khách hàng, khách hàng và khách hàng và sẽ thiết lập / quản lý trung tâm khách hàng.
Công ty sẽ chủ động xem xét các khiếu nại / ý kiến của các thành viên được coi là hợp lý, xử lý vấn đề một cách nhanh chóng, tuy nhiên, khi không thể giải quyết vấn đề ngay lập tức, công ty sẽ thông báo lý do trì hoãn đến thành viên qua e-mail / điện thoại.